Vukovarska avenija 8, 10

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vukovarska avenija 8, 10

Naziv korisnika: Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, KOMUNALAC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.04.2.2.01.0305

Ukupna vrijednost projekta: 2.461.182,44 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.498.871,30 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2016. do 31.12.2018.

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 15.12.2017.

Aktivnosti: Energetska obnova u potpunosti završena

Fotografije prije energetske obnove

Fotografije nakon energetske obnove