Vukovarska avenija 11, 13

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vukovarska avenija 11, 13

Naziv korisnika: Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, KOMUNALAC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.04.2.2.01.0304

Ukupna vrijednost projekta: 2.655.008,72 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.577.032,61 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.8.2016. do 31.12.2018.

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 24.10.2017.

Aktivnosti: Energetska obnova u potpunosti završena

Fotografije prije energetske obnove

Skip to content