Reciklažno dvorište Pakrac

Reciklažno dvorište Pakrac

Pravo na korištenje usluga reciklažnog dvorišta (u daljnjem tekstu: RD)  u Pakracu  imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Pakraca i Lipika koje su korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada iz kategorije kućanstava i privrede uz obavezno predočenje osobne iskaznice.

U reciklažno dvorište odlaže se otpad prema popisu vrsta otpada izloženom na ulaznoj ploči reciklažnog dvorišta (popis vrsta otpada i u letku u nastavku teksta).

Besplatno u neograničenim količinama predati mogu ove vrste otpada:

Papir i kartona, – foliju/najlon (prozirnu), – metale, – elektronički i elektronski otpad, – auto gume, – jestiva ulja i masti.

Glomazni otpad do 5 m3 godišnje.

Građevinski otpad iz kućanstava odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Sve ostale vrste otpada – neopasni do 30 kg/mjesec, – opasni do 5 kg/mjesec

Mogu se predati veće količine od dozvoljenih, ali uz plaćanje naknade za zbrinjavanje sukladno cjeniku reciklažnog dvorišta Pakrac (cjenik se može pronaći na službenim stranicama Komunalca d.o.o. Pakrac ili oglasnoj ploči reciklažnog dvorišta Pakrac).
Skip to content