Zakoni i propisi za groblja

Zakon o grobljima ( NN 19/98 , 50/12 )

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o  vođenju grobnog  očevidnika i registra umrlih osoba ( NN 143/98)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94)