Vukovarska avenija 7

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vukovarska avenija 7

Naziv korisnika: Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, KOMUNALAC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.04.2.2.01.0299

Ukupna vrijednost projekta: 1.896.721,93 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.046.979,05 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2015. do 15.09.2019.

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 15.12.2017.

Aktivnosti: Energetska obnova u potpunosti završena

Fotografije prije energetske obnove

Skip to content