Raspored sahrana

Raspored sahrana

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje
Vrabec Marija 04.03.2024. 15:00h Rimokatoličko groblje Pakrac
Marčetić Jela 12.03.2024. 13:00h Pravoslavno groblje Pakrac
Zdenka Miščević 14.03.2024. 15:00h Pravoslavno groblje Pakrac
Marošević Marija 18.03.2024 13:00h Rimokatoličko groblje Pakrac
Nardi Ivana 20.03.2024. 13:00h Rimokatoličko groblje Pakrac
Ivanović Luka 20.03.2024. 15:00h Rimokatoličko groblje Pakrac
Horvat Ana 22.03.2024. 13:00h Mjesno groblje Badljevina
Vukmanović Vanja 22.03.2024. 15:00h Rimokatoličko groblje Pakrac
Mudrinić Mira 28.03.2024. 13:00h Pravoslavno groblje Pakrac

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje
Sommer Jadranka 03.04.2024. 15:00h Rimokatoličko groblje Pakrac
Šabić Milorad 05.04.2024. 13:00h Rimokatoličko groblje Pakrac
Paragi Božica 12.04.2024 15:00h Rimokatoličko groblje Pakrac

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Ime i prezime pokojnika Datum sahrane Vrijeme Groblje

Skip to content