Upravljanje grobljima

Upravljanje grobljima

Raspored sahrana

Općenito o grobljanskim uslugama

Komunalac d.o.o. na području Grada Pakraca je upravitelj na sljedećim grobljima:

 • Mjesno groblje Badljevina
 • Mjesno groblje Branešci
 • Pravoslavno groblje Batinjani
 • Mjesno groblje Cikote
 • Mjesno groblje Dereza
 • Mjesno groblje Donji Grahovljani
 • Mjesno groblje Donja Obrijež
 • Mjesno groblje Gornji Grahovljani
 • Mjesno groblje Kričke
 • Mjesno groblje Kusonje
 • Mjesno groblje Popovci
 • Pravoslavno groblje Toranj
 • Rimokatoličko groblje Toranj
 • Mjesno groblje Ožegovci
 • Pravoslavno groblje Pakrac
 • Rimokatoličko groblje Pakrac
 • Pravoslavno groblje Veliki Banovac


Pravila ponašanja na groblju

Skip to content