Andrije Hebranga 1, 1A

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Andrije Hebranga 1, 1A, Pakrac

Naziv korisnika: Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, KOMUNALAC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.04.2.2.01.0038

Ukupna vrijednost projekta: 3.033.062,68 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.496.557,49 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.8.2016. do 28.08.2019.

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 06.11.2017.

Aktivnosti: Energetska obnova u potpunosti završena

Fotografije prije energetske obnove

Fotografije nakon energetske obnove