Odvojeno sakupljanje otpada

Upute za postupanje s otpadom

Sakupljanje papira i kartona + Raspored odvoza:

Raspored odvoza papira i kartona – Područje Grada Pakraca

Raspored odvoza papira i kartona – Područje Grada Lipika