Vizija, misija i strategija

VIZIJA TVRTKE

Vizija tvrtke Komunalac d.o.o. je pružanje kvalitetne, pouzdane i prihvatljive usluge svojim korisnicima temeljene na stručnosti i iskustvu. Komunalac kreira svoju strategiju i razvoj u težnji da bude društveno odgovorno, ekološki orijentirano u pristupima proizvodnje i kvaliteti pružanja usluga.

MISIJA TVRTKE

Misija tvrtke Komunalac d.o.o. je kvalitetna, kontinuirana i pravovremena opskrba korisnika svojim uslugama na područja Pakraca i Lipika. Težiti će ispunjavanju zahtjeva na koje se tvrtka obvezala u odnosu na aspekte okoliša kao i neprekidnom poboljšavanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem što uključuje i sprečavanje onečišćavanja. Implementirat će suvremena tehnološka rješenja i procese kroz  odgovorno i transparentno poslovanje.

STRATEGIJA TVRTKE

  • rast produktivnosti rada po zaposlenom,
  • edukacija i zadržavanje broja zaposlenosti,
  • usavršavanje kadrova
  • informatizacija i tehničko – tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja poduzeća,
  • potpuna usklađenost sa zakonskom regulativom u području okoliša ali i svim zakonskim i ostalim zahtjevima primjenjivanjem na naše poslovanje
  • minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš i prevencija onečišćenja