Veljača


Ime i prezime pokojnika: Vrabec Marija

Datum sahrane: 04.03.2024.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Ana Fogl

Datum sahrane: 24.02.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Mjesno groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Vondrak Nada

Datum sahrane: 23.02.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Bolčić Katarina

Datum sahrane: 20.02.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Marčetić Jela

Datum sahrane: 12.02.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Lanc Ana

Datum sahrane: 12.02.2024.

Vrijeme: 11:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Stranjik Mira

Datum sahrane: 09.02.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Mjesno groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Kablar Marija

Datum sahrane: 07.02.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Zubalj Antun

Datum sahrane: 02.02.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac