Studeni


Ime i prezime pokojnika: Jelena Mazzoni

Datum sahrane: 30.11.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Marija Vanjek

Datum sahrane: 30.11.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Josipa Bubnjić

Datum sahrane: 29.11.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Tomislav Ančić

Datum sahrane: 24.11.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Ajman Stjepan

Datum sahrane: 14.11.2023.

Vrijeme: 15:30h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Rezika Filipin

Datum sahrane: 11.11.2023.

Vrijeme: 12:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Smilja Rajćević

Datum sahrane: 09.11.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Margita Sić

Datum sahrane: 07.11.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Lujanac Ana

Datum sahrane: 03.11.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Mjesno groblje Donja Obrijež


Ime i prezime pokojnika: Rade Kovačić

Datum sahrane: 02.11.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac