Standardna kvaliteta plina

 

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1m3 pri apsolutnom tlaku 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15 oC)

PRIRODNI PLIN
 1. Kemijski sastav, mol %
 • Metan (CH4)
minimalno 85
 • Etan (C2H6)
maksimalno 7
 • Propan (C3H8) i viši ugljikovodici
maksimalno 6
 • Dušik (N2)
maksimalno 3
 • Ugljični dioksid (CO2)
maksimalno 2,5
 • Kisik (O2)
maksimalno 0,001
 1. Sadržaj sumpora, mg/m3
 • Sumpor ukupni (S)
maksimalno 30
 • Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS)
maksimalno 5
 • Merkaptani (RSH)
maksimalno 6
 1. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,28
maksimalno 12,75
 1. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 9,25
maksimalno 11,47
 1. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 12,75
maksimalno 15,81
 1. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 11,48
maksimalno 14,23
 1. Relativna gustoća d
minimalno 0,56
maksimalno 0,70
 1. Točka rosišta, oC pri tlaku od 70 bar
 • Vode
                                             -8
 • Ugljikovodika
                                             -2
 1. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

 

Objavljeno u Općim uvjetima opskrbe plinom (NN158/13), Prilog 2. Tablica 3. Standardna kvaliteta plina

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/429819.pdf