Siječanj


Ime i prezime pokojnika: Ivanović Marija

Datum sahrane: 29.01.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Mjesno groblje Donja Obrijež


Ime i prezime pokojnika: Horvat Marija

Datum sahrane: 25.01.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Kljajić Darko

Datum sahrane: 24.01.2024.

Vrijeme: 13:30h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Romanić Božidar

Datum sahrane: 23.01.2024.

Vrijeme: 14:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Logar Ljubica

Datum sahrane: 22.01.2024.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Albert Svjetličić

Datum sahrane: 19.01.2024.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Marija Jozipović

Datum sahrane: 16.01.2024.

Vrijeme: 14:30h

Groblje: Mjesno groblje Donja Obrijež


Ime i prezime pokojnika: Marija Svjetličić

Datum sahrane: 15.01.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Zakarić Marija

Datum sahrane: 11.01.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Ana Giacobi-Blažeković

Datum sahrane: 08.01.2024.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Franjo Pavlik

Datum sahrane: 05.01.2024.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Mjesno groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Radomir Kožlović

Datum sahrane: 05.01.2024.

Vrijeme: 12:00h

Groblje: Mjesno groblje Kusonje


Ime i prezime pokojnika: Mato Zec

Datum sahrane: 04.01.2024.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Mjesno groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Pero Mutapčija

Datum sahrane: 04.01.2024.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Mjesno groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Ivan Brinjak

Datum sahrane: 03.01.2024.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Mjesno groblje Donja Obrijež