Rujan


Ime i prezime pokojnika: Strasser Rudolf

Datum sahrane: 29.09.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Matek Antun

Datum sahrane: 25.09.2023.

Vrijeme: 16:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Zorka Srnko

Datum sahrane: 23.09.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Ana Jovanović

Datum sahrane: 22.09.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Kristina Nakić

Datum sahrane: 20.09.2023.

Vrijeme: 16:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Stjepan Dumančić

Datum sahrane: 14.09.2023.

Vrijeme: 16:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Vjekoslav Varat

Datum sahrane: 13.09.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Marija Eck

Datum sahrane: 05.09.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Ilinka Liber

Datum sahrane: 05.09.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac