Radno vrijeme


Radno vrijeme

U Komunalcu d.o.o. možete dobiti sve potrebne informacije o priključenjima i radovima kao i o cijenama i načinima plaćanja za obavljene usluge.

Radno vrijeme sa strankama radnim danom je od 07:30 do 14:30.