Prosinac


Ime i prezime pokojnika: Angelina Ratković

Datum sahrane: 30.12.2023.

Vrijeme: 11:00h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Žarko Knežević

Datum sahrane: 29.12.2023.

Vrijeme: 14:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Szabo Jula

Datum sahrane: 21.12.2023.

Vrijeme: 12:00h

Groblje: Mjesno groblje Donja Obrijež


Ime i prezime pokojnika: Stiplošek Željko

Datum sahrane: 20.12.2023.

Vrijeme: 13:30h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Kumer Elizabeta

Datum sahrane: 20.12.2023.

Vrijeme: 12:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Volenec Slavica

Datum sahrane: 19.12.2023.

Vrijeme: 12:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Širac Justina

Datum sahrane: 18.12.2023.

Vrijeme: 11:30h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Lesičak Damir

Datum sahrane: 16.12.2023.

Vrijeme: 14:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Žužinjak Juraj

Datum sahrane: 14.12.2023.

Vrijeme: 14:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Šula Marija

Datum sahrane: 13.12.2023.

Vrijeme: 14:30h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Štefanac Mato

Datum sahrane: 13.12.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Delač Vinko

Datum sahrane: 12.12.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Manojlović Boris

Datum sahrane: 09.12.2023.

Vrijeme: 10:30h

Groblje: Pravoslavno groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Barbara Ružička

Datum sahrane: 07.12.2023.

Vrijeme: 14:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Veber Tihomir

Datum sahrane: 06.12.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Vodopić Ivan

Datum sahrane: 05.12.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Žilić Emica

Datum sahrane: 04.12.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Viboh Đuro

Datum sahrane: 02.12.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Božić Mara

Datum sahrane: 01.12.2023.

Vrijeme: 10:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac