Odvojeno sakupljanje otpada

Sakupljanje papira, kartona i plastike + Raspored odvoza: