Podnošenje prigovora

Pismeni prigovor možete podnositi na e-mail adresu komunalac-pakrac@komunalac-pakrac.hr ili osobno na adresi Pakrac, Ulica Križnog puta 18, 34550 Pakrac.