Plaćanje računa

Uplata računa bez naknade za opskrbu prirodnim plinom može se izvršiti na sljedećem mjestu:

Pakrac, Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac