Obavijest o promjeni cijene


Poštovani kupci,

Na 27. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) održanoj 23. prosinca 2014. godine donesena je nova Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu (NN155/14). Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi tarifnih stavki (cijene prirodnog plina bez PDV-a) za javnu uslugu opskrbe plinom (kupci kategorije kućanstvo) s obzirom na tarifni model kojem pripada pojedini kupac, a sukladno prosječnoj godišnjoj potrošnji plina u kWh.

Sukladno navedenom, određene su nove tarifne stavke opskrbe prirodnim plinom Komunalac d.o.o. koje se primjenjuju od 1. siječnja 2015. godine. Prema navedenoj Odluci, cijene prirodnog plina za kupce kategorije javne usluge opskrbe plinom (kupci kategorije kućanstvo) od 1. siječnja 2015. godine iznose kako slijedi:

1. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM1 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh (≈ 540 Sm3) iznosi 0,3194 kn/kWh (bez PDV-a);
2. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM2 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh (≈ 2.700 Sm3) iznosi 0,3086 kn/kWh (bez PDV-a);
3. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM3 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh (≈ 5.400 Sm3) iznosi 0,3086 kn/kWh (bez PDV-a);
4. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM4 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh (≈ 10.800 Sm3) iznosi 0,3068 kn/kWh (bez PDV-a).

S poštovanjem,

Vaš Komunalac d.o.o.