O Nama

Komunalne djelatnosti su djelatnosti u kojima se ostvaruje javni interes, te osigurava zadovoljavanje vitalnih uvjeta života i rada građana, te djelovanje gospodarskih i ostalih subjekata. Iste predstavljaju nezamjenjiv uvjet života i rada, te se sukladno navedenom komunalno gospodarstvo zasniva na slijedećim osnovnim načelima:

  • komunalne djelatnosti se obavljaju kao javna služba,
  • osiguravaju trajno i kontinuirano obavljanje komunalnih djelatnosti,
  • osiguravaju održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
  • osiguravaju obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja.