Nove cijene prirodnog plina za


Poštovani kupci,

Obavještavamo Vas da je na 6. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja je održana 16. ožujka 2015. donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu, za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015.

Sukladno navedenom, određene su nove tarifne stavke opskrbe prirodnim plinom Komunalac d.o.o. koje se primjenjuju od 1. travnja 2015. godine. Prema navedenoj Odluci, cijene prirodnog plina za kupce kategorije javne usluge opskrbe plinom (kupci kategorije kućanstvo) od 1. travnja 2015. godine iznose kako slijedi:

1. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM1 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh (≈ 540 Sm3) iznosi 0,3017 kn/kWh (bez PDV-a);
2. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM2 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh (≈ 2.700 Sm3) iznosi 0,2883 kn/kWh (bez PDV-a);
3. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM3 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh (≈ 5.400 Sm3) iznosi 0,2883 kn/kWh (bez PDV-a);
4. Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM4 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh (≈ 10.800 Sm3) iznosi 0,2861 kn/kWh (bez PDV-a).

S poštovanjem,

Vaš Komunalac d.o.o.