Nove cijene prirodnog plina


Poštovani kupci plina,

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

(»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela novu ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2016. GODINU.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. NN 137/15, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

S poštovanjem,

Vaš Komunalac d.o.o.