Listopad


Ime i prezime pokojnika: Barišić Jozo

Datum sahrane: 27.10.2023.

Vrijeme: 13:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Rosman Terezija

Datum sahrane: 26.10.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Juraček Marija

Datum sahrane: 25.10.2023.

Vrijeme: 14:30h

Groblje: Mjesno groblje Badljevina


Ime i prezime pokojnika: Kovač Elizabeta

Datum sahrane: 24.10.2023.

Vrijeme: 15:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Šteković Vasilije

Datum sahrane: 24.10.2023.

Vrijeme: 11:00h

Groblje: Mjesno groblje Ožegovci


Ime i prezime pokojnika: Ivanković Franciska

Datum sahrane: 09.10.2023.

Vrijeme: 16:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac


Ime i prezime pokojnika: Babac Ljiljana

Datum sahrane: 06.10.2023.

Vrijeme: 16:00h

Groblje: Rimokatoličko groblje Pakrac