Ugovor o podjeli i preuzimanju društava kapitala


Službena objava Ugovora o podjeli i preuzimanju društava kapitala (odvajanje s preuzimanjem) između Komunalca d.o.o. Pakrac i Vode Lipik d.o.o. Pakrac, te dopis o dostavi Trgovačkom sudu:

Ugovor o podjeli – Komunalac d.o.o.

Dopis