JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRODAJU RADNOG STROJA


JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRODAJU RADNOG STROJA

Pakrac, 27.01.2022.

Broj: 24/2020

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU RADNOG STROJA

 

 1. Predmet prodaje je komunalni stroj:

 

Vrsta vozila: RS (radni stroj)

Marka vozila: RASCO

Tip i model vozila: MUVO

Namjena: kiper

Reg. oznaka: DA 730 DM, registriran do 10.12.2022.

Broj šasije:V39C000ABE0WB4032

Snaga motora:72 kW

Radni obujam:2970 cm3

Dopuštena nosivost (kg):2810

Prijeđeni kilometri: 3600

Radni sati:504

U prometu od:11.12.2014.

Datum prve registracije:11.12.2014.

Broj vrata:2

Agregat: Diesel

Početna cijena: 197.600,00 kn (bez PDV-a)

 1. Za provedbu ovog javnog poziva zadužuje se Povjerenstvo koje će biti imenovano od strane direktora Društva.
 2. Povjerenstvo iz točke 2. ovog javnog poziva u pogledu prodaje radnog stroja iz točke 1. zadužuje se:
 3. Objaviti javni poziv za dostavljanje ponuda za kupoprodaju radnog stroja iz točke 1.
 4. Zaprimiti pristigle ponude
 5. Sukladno zaprimljenim ponudama predložiti izbor najpovoljnijeg ponuditelja upravi društva
 6. Kupoprodaja će se za radni stroj iz točke 1. ovog javnog poziva realizirati zaključenjem ugovora po kojem kupac treba uplatiti ukupnu ugovorenu kupoprodajnu cijenu sukladno ispostavljenom računu u roku 30 dana, a nakon uplate prodavatelju kupac dostavlja dokaz uplate kupoprodajne cijene, te se potom dopušta prijenos vlasništva i preuzimanje posjeda na ime kupca.
 7. Navedeni radni stroj se prodaje u viđenom stanju, po načelu viđeno-kupljeno, te kupac nema pravo prigovora po pitanju bilo kakvih materijalnih nedostataka.
 8. Sve troškove kupoprodaje, sve ostale troškove vezane uz prijenos vlasništva i preuzimanje snosi kupac.
 9. Svaki sudionik dužan je podnijeti pismenu ponudu koja sadržava_
 • Ime i prezime ponuđača ili naziv tvrtke, OIB, adresu ili adresu sjedišta tvrtke, broj kontakt telefona, e-mail adresu, te jasno i nedvojbeno ponudbenu kupoprodajnu cijenu i jasno i nedvojbeno naveden predmet kupoprodaje sa točkom predmeta prodaje, te broj šasije radnog stroja
 • Za pravne osobe presliku rješenje o upisu u sudski registar
 • Ponuđenu kupoprodajnu cijenu
 1. Pisane ponude treba poslati isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Komunalac d.o.o.

Ulica križnog puta 18

34550 Pakrac

Sa napomenom „NE OTVARATI – KUPOPRODAJNA PONUDA“

 1. Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 8 dana, a počinje se računati od dana objave u Narodnim novinama.
 2. Sve pristigle ponude do 04.02.2022. godine, otvoriti će Povjerenstvo za provođenje javnog poziva 07.02.2022. godine u 13.00 sati, bez prisustva javnosti. Povjerenstvo zadržava pravo odbijanja svih ponuda, odnosno poništenje natječaja bez posebnog objašnjenja i odgovornosti.
 3. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 4. O rezultatima javnog poziva ponuđači će biti obaviješteni u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda.
 5. Ukoliko na javni poziv pristigne samo jedna ponuda i ista udovolji uvjetima poziva, smatrati će se pravovaljanom.
 6. Sve dodatne informacije u svezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Komunalac d.o.o., Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac ili na telefon 034/411-225, Adriano Baškiera, voditelj odjela poslova za gospodarenje otpadom i reciklažno dvorište.

NAPOMENA:       Obavijest o javnom pozivu objavljena je u Narodnim novinama broj 12/2022 od 28.01.2022. godine.

Pisane ponude podnose se do 04.02.2022. godine.

 

Javni poziv – Elektronski oblik

 

                                                                                                 KOMUNALAC  d.o.o

                                                                                                 Direktor:

                                                                                                 Josip Bišćanin, dipl.ing.stroj.