Javna nabava

Javna nabava

Sva nadmetanja Komunalac d.o.o. Pakrac dostupna su na stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za sve upite možete se obratiti službi nabave:

– Adriano Baškiera – 034/411-225
– Krunoslav Petrač – 034/411-225

Plan javne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Skip to content