Izvješća o kvaliteti prirodnog plina

Kvalitetu plina možete pratiti na sljedećem linku

  • 2019. godina

Bjelovar

Dobrovac

  • 2018. godina

Bjelovar

Dobrovac

  • 2017. godina

Bjelovar

Dobrovac

  • 2016. godina

Bjelovar

Dobrovac

  • 2015. godina

Bjelovar

Dobrovac

  • 2014. godina

Bjelovar

Dobrovac

  •  2013. godina

Bjelovar

Dobrovac

  • 2012. godina

Bjelovar

Dobrovac