Svjetski dan zaštite okoliša

dan-zaštite-okoliša05. lipnja se u cijelom svijetu obilježava kao Dan zaštite okoliša. 5. lipnja 1972. u Stockholmu je održana Konferencija Ujedinjenih naroda posvećena okolišu. Uviđajući već tada da smo došli do ruba ponora i da je nužno učiniti puno više za spas našeg planeta na Konferenciji je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP), koji je temeljni dokument zaštite okoliša.

Tehnološki i industrijski razvoj uzimaju svoj danak u nepovratnoj degradaciji vode, tla i zraka, svakodnevnom nestajanju i izumiranju mnogih biljnih i životinjskih vrsta, te pojavom do sada nepoznatih i vrlo često smrtonosnih bolesti kod ljudi. Sve je očitije da je potrebno pronaći mjeru u odnosu između ambicija i potreba čovječanstva s jedne strane i ograničenih mogućnosti koje planet Zemlja može pružiti.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Dan zaštite okoliša obilježava dodjelom nagrada (ove godine 10-ti put) pojedincima, privrednim subjektima, jedinicama lokalne samouprave, školama, fakultetima itd za poseban doprinos u zaštiti okoliša.

Svjedoci smo sve većeg interesa koji u javnosti izazivaju ekološki problemi, a vrlo često i impresionirani osobnim zalaganjem mnogih pojedinaca i skupina u nastojanjima da zaštite okoliš, međutim pojedinačna hvale vrijedna djela neće biti dovoljna ukoliko se svjesnije i savjesnije prema okolišu ne bude odnosila cijela ljudska zajednica, odnosno svaki pojedinac. Stoga je cilj Nagrade zaštite okoliša potaknuti što širi krug ljudi da aktivno sudjeluje u mjerama zaštite okoliša na svim razinama. A to se može postići na mnogobrojne načine: od onih složenijih poput ostvarivanja projekata preventive od onečišćenja, iznalaženja najpovoljnijih proizvodnih rješenja, odgoja i obrazovanja do onih vrlo jednostavnih koje može provoditi svatko, a to su: selektiranje otpada, racionalno korištenje vode i struje, upotreba za okoliš prijateljskih proizvoda, korištenje javnog prijevoza ili bicikala, propisno odlaganje otpada, odgovorno ponašanje u prirodi..

Stručnjaci tvrde da se samo 5% otpada ne može uspješno reciklirati, a možda i manje. Ako bi se ljudi odgovorno ponašali i staklo, plastiku, papir, gume itd odlagali na za to predviđena mjesta, problem otpada bi bio lako rješiv. Danas su automobili jedan od najvećih zagađivača u svijetu pa tako i u Hrvatskoj, malim ulaganjem u aparaturu za pročišćavanje nečistih, otrovnih plinova postiglo bi se jako puno. Svjetski dan zaštite okoliša trebao bi biti dan na koji ćete odlučiti promijeniti svoj odnos prema prirodi i okolišu.