Općenito o grobljanskim uslugama

Komunalac d.o.o. Pakrac upravlja grobljima na području Grada Pakraca na sljedećim lokacijama:

  • gradskim grobljem u Pakracu (rimokatoličko)
  • grobljem u Badljevini
  • grobljem u Donjoj Obriježi
  • grobljem u Kusonjama
  • grobljem u Tornju i
  • grobljem u Pakracu (pravoslavno)