Dostava podataka o OIB-u

Podatke o osbnom identifikacijskom broju (OIB-u) u svrhu sklapanja ugovora o opskrbi plinom kao postojeći ili novi kupac prirodnog plina, sukladno Zakonu o identifikacijskom broju (NN 60/08) i Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, članak 28. (NN 43/09), možete nam dostaviti:

  • Putem Obrasca kojem možete preuzeti OVDJE (pdf) i dostavom u Komunalac d.o.o. u Ulicu križnog puta 18 u Pakracu ili slanjem ispunjenog Obrasca na e-mail adresu mariok@komunalac-pakrac.hr
  • Pozivom na broj telefona 034/411-225 (Centrala za informiranje kupaca)