Cjenik i opći uvjeti javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, odluke gradova

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Opći uvjeti korištenja i pružanja javne usluge

Odluka o načinu pružanja javne usluge na području Grada Pakraca

Odluka o načinu pružanja javne usluge na području Grada Lipika