Cijena prirodnog plina

KRAJNJI KUPCI JAVNE USLUGE OPSKBRE PLINOM (KUĆANSTVO)

Cijene plina 01.04.2014. – 31.12.2014.

Cijene plina 01.01.2015. – 31.03.2015.

Cijene plina 01.04.2015. – 31.12.2015.

Cijene plina 01.01.2016. – 31.03.2016.

Cijene plina 01.04.2016. – 31.12.2016.

Cijene plina 01.01.2017. – 31.03.2017.

Cijene plina 01.04.2017. – 31.12.2017.

Cijene plina 01.01.2018. – 31.03.2018.

Cijene plina 01.04.2018. – 31.07.2018.

Cijene plina 01.08.2018. – 31.12.2018.

Cijene plina 01.01.2019. – 31.03.2019.

Cijene plina 01.04.2019. – 31.12.2019.

Cijene plina 01.01.2020. – 31.03.2020.

Cijene plina 01.04.2020. – 31.03.2021.

KRAJNJI KUPCI KOJI NE KORISTE JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM (PODUZETNIŠTVO)

Cijene 1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskbre formiraju se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Komunalac d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno čl. 4 i čl 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).