Energetska obnova – javni poziv za izvođače radova


Energetska obnova – javni poziv za izvođače radova
On-line objava broj: 01/EO2017
Stambena zgrada: Lipik, Vukovarska avenija 11, 13, 34551 Lipik

Datum objave: 04.08.2017
Rok za dostavu ponuda: 16.08.2017 do 14:00 sati
Radovi: Radovi energetske obnove višestambene zgrade

Dokumenti:

Vukovarska avenija 11, 13 – Dokumentacija o nabavi (pdf)

Vukovarska avenija 11, 13 – Obavijest o nabavi (pdf)

Vukovarska avenija 11, 13 – Prilozi dokumentaciji (pdf)

Vukovarska avenija 11-13 – Troskovnik (pdf)