Cjenik i opći uvjeti javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Opći uvjeti korištenja i pružanja javne usluge